}

11:28

השראה

Inigo Montoya - השראה אתה כל הזמן משתמש במילה הזו, אני לא חושב שהיא אומרת מה שאתה חושב שהיא אומרת