}

נובמבר 07, 2010

ראש חודש כסליו וההתחממות הגלובלית.

עבודה שעשיתי לאתר "כיפה", לראש חודש כסליו.