}

8:47

ראש חודש כסליו וההתחממות הגלובלית.

עבודה שעשיתי לאתר "כיפה", לראש חודש כסליו.