}

דצמבר 17, 2010

אנימטורים התאחדו!

בימים אלה נעשים גישושים ראשונים במטרה להקים איגוד לאנימטורים בישראל.
לאיגוד כזה יכול להיות תפקיד חשוב בדאגה לעובדים בתחום, קידום ההכרה באנימציה בארץ, השגת תקציבים לאנימציה אמנותית ועוד.
מי שמוצא את זה רלוונטי מוזמן לקחת חלק בדיונים בפורום אנימציה בתפוז ולעיין במסמך הזה.
עדכון: מסמך נוסף מאת כפיר רם. מנהל מקצועי, IAC המכללה הישראלית לאנימציה.