}

21:19

עיצוב ראשוני לצעצוע של סיפור

או: למה לוודי קוראים וודי?