}

פברואר 02, 2012

שני נמרים ואחד נוסף

קצרים ויפים.תהליך העבודה:


וטיגר מנסה להפוך את איה ל"טיגר 2" מתוך "פו הדב" 2011: