}

17:52

עוד גלן קין

פנסיל טסט יפה של החיה של גלן קין, כמה משחק, אפיון דמות והבעה בשוט אחד:

כבר כתבתי על איך הוא ניגש לדמות הזו כאן.