}

13:35

נד-נד

סרטי נדנדות? אבל... למה?!
גובלינס:

בירדבוקס:
ג'ק טמל ופיפי רוז מבצלאל


קטע אנימציה מ"מצופים". מור ישראלי.