}

יולי 15, 2014

סרטוני כיבוש, סכסוך, זכויות אדם, ניאו-אנטישמיות ועוד