רשומות

בין הזמנים: אנימציה היברידית של Tiny inventions על זמן יחסי

קצר: סימפוניה מס. 42 ועוד

זה לא השם: ייצוגי אלוהות עכשויים.

דדליין ועוד מאארדמן

אנימציה ישראלית בVIMEO

על אנימציה - רשימת youtube