רשומות

צדיק, בצלאל 2013

'המטריה הכחולה' ו'הבלון האדום'. היפראליזם פיקסארי והאנשת דוממים.

סינמטוגרפיה חלק 4: המצלמה: אובייקטיביות והזדהות

'אפילוג לפרידה' של גיא אלנתן. עם טיפים לסרט גמר ועוד

סינמטוגרפיה חלק 3: לינקים, ספרים ומקורות לימודיים על השפה הקולנועית

סינמטוגרפיה חלק 2: על קובריק, שפילברג וקצת אלפונסו

אנימציה ישראלית בVIMEO

על אנימציה - רשימת youtube